GREEN NEWS

อัพเดทข่าวสาร และกิจกรรมกรีนๆ ที่จัดมาเพื่อเหล่า We Are Greeners โดยเฉพาะ


[นิทรรศการ] งานนิทรรศการสร้างสรรค์เจริญกรุง (Co–Create Charoenkrung)

9 ส.ค. 2559

นิทรรศการนำเสนอบทสรุป “โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง” บอกเล่าร่องรอยความรุ่งเรืองในอดีตของย่านเจริญกรุง รวมถึงวิถีชีวิตและความทรงจำในฐานะย่านการค้าและคมนาคมเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองไทย เพื่อนำไปสู่แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ย่านเจริญกรุงอย่างสร้างสรรค์ ทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ของรัฐบาล เพื่อให้เป็นพื้นที่เปิดทางความคิด แหล่งรวมผลงานสร้างสรรค์และธุรกิจใหม่ ซึ่งอาจจะเป็น “โมเดลกระบวนการออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม (Co-Create Model)” บนพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต เข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 กันยายน 2559 ณ โถงทางเข้าอาคาร TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30-21.00 น.

  • 0
  • 0

< BACK

 

© 2015 SCG Packaging PLC. All rights reserved.

Legal & Privacy | Take Down Notice

Top