GREEN IDEA

คลังความคิด การใช้ชีวิตสุดกรีนที่เหล่าก๊วน We are Greeners ร่วมลงขันใส่ไอเดียกันมา


ปลูกๆๆๆๆต้นไม้ เท่าที่สามารถปลูกได้ เลือกกินๆๆๆๆอย่างรู้เท่าทัน

  • 0
  • 917
ช่วยกันปลูกต้นไม้ในใจลงกระถางแม้วัสดุเหลือใช้ก้อปลูกได้ เลือกกินอย่างรู้เท่าทัน คือกินแบบมีส่วนช่วยโลก ด้วยเกษตรอินทรัย์ ดีทั้งต่อตัวเรา ส่งเสริมเกษตรกร และสิ่งแวดล้อม อย่างนี้ดีมั้ยจร้า
  • Created 25 Mar 2016 | by Phai Kornrawee

RELATED CONTENT

COMMENT

© 2015 SCG Packaging PLC. All rights reserved.

Legal | Take Down Notice

Top