GREEN BLOG

บทความดีๆ แนวคิดโดนๆ ที่จะมาช่วยปรับชีวิตที่มีให้กรีนได้ง่ายขึ้น จนคุณแทบไม่รู้ตัว


ฝนหลวงต่อชีวิตให้ชุ่มชื้น

  • 0
  • 919

สายฝน ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์อันเป็นหัวใจสำคัญของเกษตรกรไทยทั่วทุกภูมิภาค ดังนั้นในเดือนพฤศจิกายนซึ่งมีวันสำคัญอย่างวันบิดาฝนหลวงและวันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก จึงอยากชวนชาวกรีนเนอร์สมาเติมความรู้เกี่ยวกับโครงการฝนหลวง

            การทำฝนหลวงในปัจจุบันจะใช้การโปรยสารเย็นจัด คือ ซิลเวอร์ไอโอไดและน้ำแข็งแห้งจากเครื่องบินเพื่อเร่งการเติบโตและโจมตีกลุ่มเมฆฝนจนเกิดฝนตกลงมา ซึ่งสายฝนที่ชุ่มฉ่ำเต็มไปด้วยประโยชน์มากมาย ดังนี้

            ▪ เกษตรกรคลายทุกข์ เพราะการทำฝนหลวงช่วยเพิ่มปริมาณน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำของแม่น้ำสายต่างๆ ทั้งปิง วัง ยม น่าน ฯลฯ ส่งผลให้น้ำมีปริมาณเพียงพอกับการทำการเกษตร

            ▪ มีน้ำกินน้ำใช้ไม่ขาด เนื่องจากสามารถนำน้ำจากน้ำฝนและอ่างเก็บน้ำ ห้วย หนอง คลองบึงมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะภาคอีสานที่มักประสบภัยแล้งเพราะดินไม่กักเก็บน้ำ

            ▪ สัญจรทางน้ำได้ทุกเวลา ด้วยความที่ระดับน้ำคงที่ไม่ลดต่ำลงจึงทำให้สัญจรทางเรือไปยังจุดหมายปลายทางได้ ที่สำคัญการขนส่งสินค้าทางน้ำมีต้นทุนต่ำกว่าการขนส่งแบบอื่น

            ▪ แก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการระบายน้ำเสียลงสู่แม่น้ำสายหลัก โดยน้ำจากฝนหลวงจะผลักดันน้ำเสียออกสู่ทะเล ทำให้มลพิษในน้ำเจือจางลง สังเกตได้ง่ายๆ จากสีของน้ำที่ปรากฏ

          ▪ เพิ่มน้ำในเขื่อนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่นับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้น หากระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าจะนำไปสู่วิกฤติด้านต่างๆ ทุกคนจึงควรช่วยกันประหยัดไฟฟ้าตั้งแต่วันนี้

            อีกหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อยากให้คนไทยทุกคนระลึกถึงไปอีกนานแสนนาน

ข้อมูล : http://www.chaipat.or.th

  • Created 23 Nov 2015 | by SCG We Are Greeners

RELATED CONTENT

COMMENT

© 2015 SCG Packaging PLC. All rights reserved.

Legal | Take Down Notice

Top