GREEN BLOG

บทความดีๆ แนวคิดโดนๆ ที่จะมาช่วยปรับชีวิตที่มีให้กรีนได้ง่ายขึ้น จนคุณแทบไม่รู้ตัว


ฝ้ายคำบอน ถักทอด้วยใจสร้างรายได้ให้ชุมชน

  • 0
  • 3,102

            จากผ้าทอพื้นบ้านที่คุ้นเคยมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ถูกพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็นสินค้าหลากหลายรูปแบบที่ได้รับความนิยม สร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนในชุมชน

 

 

            พี่ทองพูน ตัวแทนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงคำบอน  ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ได้บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นของสินค้าผ้าฝ้ายคำบอน ว่าแต่เดิมเป็นเพียงการประยุกต์ใช้ผ้าทอพื้นเมือง มาผลิตเป็นผ้าขาวม้าและถุงผ้าแบบง่าย ๆ  กระทั่งทางเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้เข้ามาส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ  โดยเชิญชวนชาวบ้านเข้าร่วมอบรมในโครงการ “พลังปัญญา เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา” เพื่อเรียนรู้ต่อยอดสินค้าในท้องถิ่น และได้นำความรู้มาพัฒนาจนเกิดผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้งเสื้อชาย - หญิง ชุดเดรส  ผ้าพันคอ ผ้าเช็ดรถและผ้าเช็ดเท้า ซึ่งความหลากหลายของสินค้าช่วยสร้างความน่าสนใจและเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น  อีกทั้งคุณภาพที่ดีอันเกิดจากการทอฝ้ายทุกผืนด้วยความตั้งใจ ทำให้สินค้ากลายเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าอย่างมาก

 

            จากเดิมที่คนในชุมชนประกอบอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียว และบางครอบครัวอาจมีรายได้ไม่
เพียงพอที่จะรับมือกับภาระหนี้สิน แต่เมื่อได้มาร่วมกันผลิตสินค้าจากผ้าฝ้ายคำบอน จึงช่วยให้มีรายได้เสริมเพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินได้อย่างต่อเนื่องและไม่ขัดสน

 

            ปัจจุบันกลุ่มสินค้าผ้าฝ้ายคำบอน ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ด้วยคุณสมบัติของผ้าฝ้ายที่สวมใส่สบาย สีสันสวยงาม ทำให้สินค้าจากผ้าฝ้ายคำบอนประเภทต่าง ๆ กลายเป็นที่นิยมสวมใส่และเป็นหนึ่งในของฝากที่สร้างความประทับใจทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ  

 

สนใจผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายคำบอน

โทร. 087-222-1030

  • Created 04 Oct 2017 | by GREEN GOODs

RELATED CONTENT

COMMENT

© 2015 SCG Packaging PLC. All rights reserved.

Legal | Take Down Notice

Top