GREEN BLOG

บทความดีๆ แนวคิดโดนๆ ที่จะมาช่วยปรับชีวิตที่มีให้กรีนได้ง่ายขึ้น จนคุณแทบไม่รู้ตัว


CreativeMOVE’s Highlight

 • 0
 • 913


      
 • เครีอข่ายนักสร้างสรรค์

CreativeMOVE มีเครือข่ายนักสร้างสรรค์กว่า 26,000 คน ที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ เป็นกลุ่มคนคุณภาพที่สร้างสรรค์งานได้ตามข้อจำกัดอันหลากหลาย


      
 • เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง

จากการสั่งสมประสบการณ์มาเกือบ 10 ปีในการทำงานด้านปัญหาสังคม ทำให้ CreativeMOVE มีความเข้าใจรูปแบบของปัญหา และมีองค์ความรู้มากมายที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น


      
 • นวัตกรรมสังคมที่แก้ปัญหาได้จริง

นวัตกรรมสังคมที่ CreativeMOVE นำมาใช้ นั่นคือการคิดใหม่ทำใหม่ พัฒนารูปแบบ สร้างแคมเปญรณรงค์รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง แท้จริง

 • Created 17 May 2017 | by SCG We Are Greeners

RELATED CONTENT

COMMENT

© 2015 SCG Packaging PLC. All rights reserved.

Legal & Privacy | Take Down Notice

Top