GREEN BLOG

บทความดีๆ แนวคิดโดนๆ ที่จะมาช่วยปรับชีวิตที่มีให้กรีนได้ง่ายขึ้น จนคุณแทบไม่รู้ตัว


หลักการทำงานสไตล์ CreativeMOVE

  • 0
  • 1,649

ทุกครั้งที่มีโปรเจ็คต์เกิดขึ้น แนวทางการทำงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือสิ่งที่เปรียบเสมือนเข็มทิศในการทำงานของ CreativeMOVE เสมอ


เข้าใจ
คือการลงพื้นที่จริง เพื่อเก็บข้อมูล ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเจาะลึก

เข้าถึง
ทำความเข้าใจกับชุมชน สื่อสารสิ่งที่กำลังจะทำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อให้เกิดความร่วมมือขึ้น

พัฒนา
การออกแบบโครงการพัฒนาให้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุด

  • Created 17 May 2017 | by SCG We Are Greeners

RELATED CONTENT

COMMENT

© 2015 SCG Packaging PLC. All rights reserved.

Legal & Privacy | Take Down Notice

Top