GREEN BLOG

บทความดีๆ แนวคิดโดนๆ ที่จะมาช่วยปรับชีวิตที่มีให้กรีนได้ง่ายขึ้น จนคุณแทบไม่รู้ตัว


“พันพรรณ” วิถีการเรียนรู้และพึ่งพาตนเอง

  • 0
  • 3,262

หากใครสนใจเรื่องการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย เชื่อว่าต้องผ่านตาวิถีแบบ โจน จันได มาอยู่บ้างหลายปีมานี้มากกว่าการหันหลังให้ชีวิตในเมือง คว้าจอบเสียมมาทำเกษตร และปลูกบ้านดินไว้สำหรับอาศัย เขาคือผู้หนึ่งที่เชื่อว่าความมั่นคงทางอาหารนั้นเริ่มได้ที่ตัวเรา

 

จึงได้ริเริ่ม “ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ หรือ ศูนย์พันพรรณ” ขึ้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ น่าจะเป็นเครื่องยืนยันที่ดูเป็นรูปธรรมที่สุดที่คุณโจน จันไดได้ปลุกปั้นขึ้นมาด้วยเป้าประสงค์หลักคือ ความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรให้สามารถพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของตัวเองได้ โดยไม่พึ่งพาวิธีการดัดแปลงพันธุกรรม
 


“พืชแต่ละพันธุ์จะสามารถทนทานโรคระบาด ฝนแล้ง สภาพอากาศต่างๆ ได้แตกต่างกันออกไป หากพัฒนาเพียงแค่สายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่ง เมื่อเกิดวิกฤตอะไรสักอย่างขึ้นก็จบ ความมั่นคงก็จะลดน้อยลง” เป็นคำพูดที่คุณโจน จันได ฝากไว้ให้คิด

 

สร้างเมล็ดพันธุ์ด้วยความตั้งใจ


 

สมัยเด็กของคุณโจน จันได เขาเล่าว่าข้าวหนึ่งมื้อนั้นมีพันธุ์ข้าวปะปนกันอยู่ราว 5 สายพันธุ์ ซึ่งส่งผลให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลาย หากแต่ในปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มักมีการคัดเลือกเอาเฉพาะสายพันธุ์ที่ปลูกง่าย โตเร็วมาใช้ ทำให้ความหลากหลายค่อยๆ ลดน้อยลง รวมถึงการใช้พืชที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ

ตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณโจน จันได ตระเวนเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์จากที่ต่างๆ มาทดลองปลูกจนได้เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ที่สมบูรณ์พร้อม ก่อนจะแจกจ่ายไปยังเกษตรกรและบุคคลที่สนใจนำไปปลูก โดยมุ่งหวังว่าแนวคิดของเขาจะขยายพื้นที่ไปสู่หัวใจของเกษตรกรทุกคน ให้มีเมล็ดพันธุ์ของตัวเองและทำการเกษตรอย่างถูกวิธี เมื่อถึงเวลานั้นสารเคมีก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น

ปัจจุบันเขาเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์ได้มากกว่า 400 ชนิดโดยส่วนมากเป็นผักชนิดต่างๆ โดยเฉพาะมะเขือเทศที่เก็บสะสมได้กว่า 100 สายพันธุ์ และยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าทำต่อไปอย่างไม่ลดละ ขณะเดียวกันหากคนเมืองในฐานะผู้บริโภค สนใจหันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เหล่านี้ เกษตรกรก็สามารถขยายปริมาณการผลิตให้มากขึ้น เกิดเป็นรายได้ที่ยั่งยืนและส่งผลถึงความมั่นคงทางอาหารในอนาคตอย่างแน่นอน

 

  • Created 15 Nov 2016 | by Eco Lover Green

RELATED CONTENT

COMMENT

© 2015 SCG Packaging PLC. All rights reserved.

Legal & Privacy | Take Down Notice

Top